Používáme soubory cookies, abychom vám mohli zajistit ty nejlepší zkušenosti s našimi webovými stránkami. Pokračováním v prohlížení těchto stránek souhlasíte s jejich použitím. Pro bližší informace o našich cookies klikněte  sem

ZÁRUKA

ZÁRUKA ZA JAKOST NA JÍZDNÍ KOLO


Na co se vztahuje?

Tato záruka za jakost se okamžikem přechodu nebezpečí škody na věci vztahuje na vady materiálu a zpracování vzniklé na rámu, zadní stavbě a vidlici (pokud se jedná o vidlici SCOTT) na značkovém kole SCOTT, které bylo dodáno kompletně sestavené společností SCOTT nebo autorizovaným prodejcem SCOTT (dále jen „věc“).

 

Doba trvání záruky

Výrobce poskytuje dobrovolnou pětiletou záruku za jakost na rám a zadní stavbu, počínaje dnem pořízení věci, resp. odevzdáním věci kupujícímu, a vztahuje se pouze na prvního kupujícího za podmínky registrace věci na www.scott-sports.com do 10 dní ode dne zakoupení. Převodem věci na jinou osobu tato záruka za jakost končí.


Pětiletá záruční doba na rám a zadní stavbu platí pouze tehdy, pokud je jednou ročně proveden servis kola v souladu se servisními požadavky uvedenými v uživatelské příručce (manuálu). Záznam o provedení ročního servisu musí být podepsán a opatřen razítkem. V případě, že roční servis nebyl proveden, pětiletá záruční doba na rám kola se snižuje na tři roky. Náklady na provedení servisu nese vlastník věci.

Záruka za jakost se nevztahuje na řadu kol Gambler, Voltage Fr a Volt-X.

Na opravené nebo vyměněné věci se za podmínek uvedených v původní záruce vztahuje zbývající část záruční doby v rozsahu povoleném zákonem.


Tímto SCOTT poskytuje celosvětovou dobrovolnou záruku výrobce. V rozsahu povoleném zákonem, a není-li zákonem stanovena kratší doba trvání, jsou jakékoliv záruky odvozené ze zákona časově omezeny na maximálně pět let od data zakoupení produktu a vztahují se pouze na prvního kupujícího věci.

 

Jak bude SCOTT postupovat v záručním případě?

SCOTT dle vlastního uvážení nahradí vadnou věc věcí kvalitou i povahou na obdobné úrovni, věc opraví, nebo vrátí částku pořizovací ceny (doloženou dokladem o koupi věci). Komponenty bez vady budou vyměněny na náklady majitele věci. V takovém případě bude majitel věci před výměnou nezávadných součástí kontaktován za účelem odsouhlasení výměny.

Na co se záruka za jakost nevztahuje?

Nevztahuje se na věci používané v půjčovnách. Nevztahuje se na kola, která nebyla zakoupena kompletně sestavená. Nevztahuje se na vady vzniklé běžným opotřebením (kompletní seznam všech možností běžného opotřebení najdete v příručce), při nehodě, z nedbalosti, nevhodnou manipulací, špatným zacházením, nesprávným používáním, vyšší mocí, nesprávnou montáží, nedodržováním doporučeného servisu a údržby, nevhodným nebo nesprávným servisem nebo opravou provedenou jiným než autorizovaným prodejcem SCOTT, používáním dílů nebo zařízení nekompatibilních s věcí, nebo úpravou věci. Všechny věci jsou dodávány včetně příručky; řiďte se prosím pozorně pokyny uvedenými zde nebo připevněnými jinde u věci. V rozsahu povoleném zákonem, následné a náhodné škody se v rámci této záruky za jakost nenahrazují.

 

Jak postupovat při uplatnění záruky za jakost?

Abyste mohli uplatnit záruku za jakost, je nutné v době platnosti záruky informovat SCOTT o reklamované závadě a včas na vlastní náklady zaslat věc zpět k přezkoumání. V takových případech kontaktujte laskavě svého autorizovaného prodejce SCOTT, volejte zákaznický servis SCOTT nebo příslušného distributora SCOTT (vyhledávač prodejce: www.scott-sports.com). Každá vrácená věc musí být doložena dokladem o koupi od autorizovaného prodejce SCOTT, jinak nebude záruka uznána. V případě výměny nebo vrácení peněz se věc zaslaná k reklamaci stává majetkem SCOTT. 

Protokol o předání věci (který naleznete na konci příručky) bude v kopii uložen u příslušného prodejce SCOTT, jakmile jej zákazník schválí a podepíše. V případě uplatnění záruky za jakost je nezbytné předložit protokol společně s vadným dílem, jinak se na věc nebude tato záruka za jakost vztahovat.

 

Jak ovlivňují místní zákony vaše práva z této záruky za jakost?  

Tato záruka za jakost vám dává zvláštní oprávnění na základě a podle znění tohoto prohlášení o záruce za jakost na jízdní kolo.  

 

Doporučení

Důrazně doporučujeme, abyste se s požadavky na servis a opravy obraceli pouze na autorizované prodejce SCOTT, protože nevhodně nebo nesprávně provedený servis nebo oprava vede ke zrušení záruky. Náklady na provedení servisu nese majitel věci.